VŽDY ZNAČKOVÉ ZBOŽÍ – PORCELÁN

Pro obyvatele porcelánových oblastí je zcela běžné, že se v restauraci dívají na spodní stranu talíře, aby se ujistili, z jakého značkového porcelánu obědvali. Středem zájmu je v tomto případě značka na spodní straně porcelánu, která určuje výrobce.

Již římská keramika a raný čínský porcelán byl na spodní straně označen svou značkou.  Se zavedením porcelánu v Evropě, kolem roku 1720, začalo i vlastní značení porcelánu. Štětcem a ručně, nanášeno modrou barvou bylo značeno přibližně do roku 1820. Asi o deset let později byla zavedena gumová razítka, technika razítkování tak usnadnila nanášení zpočátku řídkých barevných značek.  Koncem 19. století bylo již běžné přidávat k tovární značce i název dekoru.  

Poté, co Anglie v roce 1897 zavedla, že zboží dovážené do Anglie a jejich kolonií musí být označeno značkou původu, byl porcelán z Německa vesměs značen razítkem „Made in Germany“. Nutně tak musí  porcelán s tímto dodatečným značením pocházet z výroby po roce 1887. V současnosti se zboží, původem z Německa, značí pouze dodatkem "Germany".  

Určování značek po roce 1874 je ulehčeno skutečností, kdy v roce 1874 vydal německý císař „Zákon o ochraně značek“.

Na keramice je možno rozlišit následující značení:

Tovární značka
vlastní porcelánová, příp. keramická značka, určuje výrobní závod

Obchodní značka
označuje odběratele, odbyt nebo obchodníky apod.

Značení vlastnictví
např. knížectví, letectvo, hotelové řetězce

Malířská značka
na ručně malovaném zboží (malířské signatury, monogramy, čísla) často červenou či zlatou, pro vnitní účely podniku, jako sčítání, odměna

Jména navrhářů

Číslo formy či modelu
částečně včetně indikátoru velikosti (u větších kousků)

Označení dekoru
pokud bylo na jednu formu naneseno více dekorů

Velikostní číslo
pokud byl na trh uvedena jedna forma různých velikostí

Značení kvality
k označení zboží, např. 2. jakosti

Prohlédněte si naši sbírku značek
Z důvodu existence velkého množství porcelánových značek se při sestavování zaměřujeme na nejznámější značky jednotlivých porcelánových firem, příp. manufaktur podél Cesty porcelánu. Je zcela možné, že vlastníte porcelánový výrobek, jehož značení se podobá jedné z našich vyobrazených značek. Označení jsou zobrazena černobíle. V originálu mohou být v barevném provedení nebo v kombinace se zlatým razítkováním.