HISTORIE PORCELÁNU

Ještě v 19. století se na Luisenburgu těžil vápenec a žula. Napojení
Wunsiedelu na železniční trasu a zpřístupnění pro pěší přivedlo první
výletníky z Hofského kraje a Saska do obce. Z tohoto důvodu se
Bernhard Retsch zřekl těžby ve svých žulových závodech na Luisenburgu a založil v lednu roku 1885 společně s Gustavem Heinrichem Müllerem a Christophem Seifertem společnost Mineralmühle & Kalkwerk Retsch & Co. (mlýn na nerosty & vápencové lomy Retsch & Co.), která se jako kamenný mlýn na vápenec, křemenný písek a živec stala dodavatelem pro porcelánový průmysl.

V roce 1891 došlo k založení vlastní továrny na porcelán, ke které byla
později připojena malírna porcelánu. Až do roku 2005 vyráběl podnik
pod jménem Retsch Porzellan s.r.o užitkový porcelán ve Wunsiedelu.

Ve stoleté tradici výroby porcelánu ve Wunsiedelu pokračoval Lorke
porcelán v roce 1999. Až do svého přesídlení do Röslau vyráběla manufaktura hodnotné porcelánové výrobky v budově bývalé továrny na porcelán Retsch.

SMRČINSKÉ MUZEUM

V původně středověkém špitále se nachází pokladnice mýtického
pohoří Smrčin. Největší regionální muzeum Bavorska se formou
živých inscenací věnuje především životu a kultuře obyvatel mnohostranného krajinného pásu. K tomu patří i zachování starých řemesel. V aktivních dílnách předvádějí mistři umění kovářského, cínařského, kamenického a hrnčířského své umění.

VÝLETNÍ MÍSTA

Ve Wunsiedlu se přiblížíte přírodě. V nejstarším měšťanském parku
Bavorska, Katharinenbergu, na Vás čekají nejen historické zahrady,
jelení obora, místo učení Příroda-kultura Smrčiny, ale i chovná stanice
dravých ptáků se sokolnictvím. Ohromný a mýtický je skalní labyrint Luisenburg. Prozkoumejte 300 milionů staré žulové kamenné formace po okružní stezce – kolem obrovitých skalních úlomků, obklopených jeskyněmi a propastmi. Ve spodní části geotopu se nachází jedinečné přírodní divadlo, které se každoročně stává kulisou Luisenburgských slavnostních her.

  • Slavnost kašen o víkendu před sv. Janem (24. června)
  • Rekreační areál Eisweiher – Půjčovna loděk & šlapadel | bruslení & kuželky
  • Trasa lesních koupališť | 13,33 km | Informace: www.wunsiedel.de
  • Bobová dráha od Puttnerfel senu k Luisenburgu