HISTORIE PORCELÁNU

Pravděpodobně byly obecní obavy z možných zdravotních potíží důvodem, proč se dlouholeté plány pánů  Xaver Lindner a Eduard Haberländer (byl až do roku 1912 prokuristou  jedné z továren na porcelán v Krummennaabu), postavit továrnu na porcelán, realizovaly až v roce 1913.

Poté, co se kvůli  nedostatečné poptávce po první světové válce zredukoval sortiment Eschenbachského porcelánu na jednoduché užitkové nádobí, začal obchod prosperovat i po roce 1918, dokud jej nečekané  potíže s odbytem nedonutily k prodeji v roce 1929. Továrna byla dále vedena jako pobočka továrny Oscar Schaller Werke & Co., přešla v roce  1990 k durynskému Triptis-konzernu a v roce 2005  definitivně ukončila svou výrobu.

VÝLETNÍ MÍSTA

Vzpomínky na regionální historii porcelánu udržuje Waldnaabtalské muzeum na hradě Neuhaus (obec Neuhaus). Láskyplně jsou zde zařízené staré řemeslné dílničky a vystavení svědci života. Historické fotografie regionálních továren na porcelán, návrhy, kresby, reklamní materiály a nářadí je v muzeu možno si důkladně prohlédnout.

Po návštěvě muzea čekají v Neuhausu pro tento region typické Zoiglstuben (pivní světničky) s výrobky pivovarných obyvatel a k tomu pořádná svačina. Informace o čepování piva a příslušných hostincích jsou zveřejňovány online (kalendář Zoigl-Kalender).

O životních zvyklostech velko-měšťanských rodin vypráví vila Stützel. Kolem roku 1880 postavené rodinné sídlo továrníků na okenní a zrcadlové sklo Winkler a Stützel se dnes využívá jako konferenční centrum pro mládež se zážitkově pedagogickými nabídkami.

Nebo navštivte nejhlubší díru světa: Windischeschenbach byl v roce 1987 vybrán jako vhodná lokalita pro kontinentální hloubkové vruty (KTB). Po ukončení hloubkového vrtání v roce 1994 a při hloubce 9.101 m, se zde dnes nachází Geo-centrum, které dá nahlédnout do fascinujících geodeticko vědeckých fenoménů a souvislostí planety Země.

MONTE KAOLINO – VOLNOČASOVÝ AREÁL A GEOPARK KAOLINOVÝ REVÍR V HIRSCHAU-SCHNAITTENBACHU

V největší kaolinové oblasti Německa vznikl v průběhu desítek let skladováním množství odpadového křemenného písku z kaolinové výroby Amberských kaolinových továren tzv. Monte Kaolino. Pro porozumění: při získávání kaolinu, který tvoří 50 procentní část porcelánu, je kaolin oddělován ze směsi písku a jílu. Zatímco se část zbývajícího písku využívá ve sklářském a stavebním průmyslu, zůstává velká část nevyužita a je skladována, jako zde v Hirschau, jako křemenný písek s obsahem kaolinu. Již v roce 1957 byla jedinečnost tohoto kopce využita pro letní lyžařskou akci. Od té doby se oblast stala eldorádem pro volnočasovou zábavu. Mezi místní nabídky patří mj. koupaliště mezi dunami, pískové sportoviště, lesní lanový park a letní bobová dráha.

  • uzavírání sňatků na hradě Neuhaus
    Dobrodružná cesta areálem Geo-centra u KTB v doprovodu Geolie
    Windischeschenbach jako start či dílčí cíl oceněné turistické stezky Goldsteig
    Louč & umělecké řemeslo – adventní trhy ve Schafferhofu (1. adventní víkend)