HISTORIE PORCELÁNU

Waldsassenskou historii porcelánu poznamenali krom několikero manufaktur převážně  dva výrobci porcelánu. Původní továrna porcelínaře Johanna Mathäuse Riesse dosáhla po převzetí Egerlandskými obchodníky Oskarem Bareutherem z Hazlova a Ernstem Ploßem z Aše a Maxem Jenou ze Selbu v roce 1885 razantního rozvoje. 

Vážnou konkurenci dostal Bareuther & Co. v roce 1898 založením
další továrny na porcelán, která byla o rok později skoupena Emanuelem
Gareisem, Josephem Kühnlem, Moritzem Reisem a Philippem
Rosenauem (Gareis, Kühnl & Co.) a nabízela nádobí pro domácnost,
vázy a hladké zboží, tedy podobný sortiment jako v obci déle sídlící
konkurent. V roce 1969 se oba Waldsassenské podniky sloučily, za
účelem zvýšení konkurenceschopnosti, převážně na zahraničním
trhu. Po pádu železné opony se firma dostala do finančních potíží a
musela v roce 1994 svou výrobu ukončit.

WALDSASSEN – PERLA STIFTLANDSKA

Waldsassen je centrum tzv. Stiftlandska, oblasti severní Horního Falcka a sousedního Egerlandska, kterou ovlivňoval kláštěr Waldsassen v pozdním středověku a raném novověku, jako velkomajitel pozemků.

Již z dáli vítá nádherná bazilika. Na stavbě klášterního kostela, slavnostně svěceného v roce 1704,  se podíleli jak pražský architekt Abraham Leuthner, tak bratři Georg a Christoph Dientzenhofer a i Bernhard Schießer. V přímém sousedství se nachází cisterciánské opatství, jehož srdcem je světoznámá knihovna s umělecky vyřezávanými skulpturami v životní velikosti, autorem je Karl Stilp.

Jedna z dalších pamětihodností se nachází v Münchenreuthu, obci vzdálené asi 3 km na severozápad. Zde stojí v roce 1685 postavený kostel Sv. Trojice Kappl, zřejmě nejneobvyklejší kruhové stavby barokní doby.

STIFTLANDSKÉ MUZEUM

K procházce kulturně historickou minulostí klášterního města s někdejším kvetoucím porcelánovým průmyslem zve Stiftlandské muzeum. Láskyplně posbírané exponáty dokumentují na čtyřech podlažích dřívější život, bydlení a práci v oblasti Stiftlandska a Egerlandska. Součástí je i největší sbírka starých řemeslných dílniček a řemeslného nářadí v Horní Falci. Veškeré exponáty jsou popsány jak v českém, tak i německém jazyce.

  • Kde se nebe dotýká země – Historická procházka městem (pdf-Download na www.waldsassen.de)
  • Hravé přírodní zážitky čekají v Centru kultury a setkání Abtei Waldsassen (klášterní zahrada/stanice životního prostředí)
  •   movelo-e-bike-půjčovna: hotel Zum Forsthaus, Basilikaplatz 5, Tel. 09632/92040
  •   Rosnerova perníková manufaktura za sklem (pekařství cukrárna kavárna)