HISTORIE PORCELÁNU

Selbský porcelán zdobí stoly na celém světě a potěší každého sběratele porcelánu. Obzvlášť známé trojhvězdí pozvedlo Selb na úroveň evropského hlavního města porcelánu:  Hutschenreuther, Rosenthal a Heinrich zde v dobách největšího rozkvětu porcelánového průmyslu vyráběli téměř polovinu celoněmecké výroby porcelánu.

Lorenz Hutschenreuther, syn zakladatele továrny na porcelán C. M. Hutschenreuther v Hohenbergu, nechal počínaje rokem 1856 postavit ve staré Ludwigsmühle v Selbu vlastní výrobnu, která po zřízení zvláštního uměleckého oddělení a pod vedením profesora Fritze Kleeho nabyla na kvailitě a kvantitě. V roce 1969 se oba Hutschenreuthské podniky sloučily do akciové společnosti Hutschenreuther.

Philipp Rosenthal zřídil v roce 1879 ve tři kilometry od Selbu vzdáleném markrabském zámku Erkersreuth malírnu porcelánu. V letech 1886 až 1898 existovala i pobočka v české Aši. V roce 1890 došlo na stěhování do Selbu a rozšíření sortimentu převzetím různých podniků na výrobu porcelánu a vytvoření nových speciálních oddělení. Po vyhnání tajného radního Philippa Rosenthala z podniku během nacistické doby, nastoupil jeho syn Philip v roce 1950 do akciové společnosti Rosenthal. Pod jeho vedením nabyla firma mezinárodního uznání, obzvláště díky spolupráci s kapacitami v oblasti umění a designu jako Walter Gropius, Friedensreich Hundertwasser a Marcello Morandini.

Heinrich Porzellan se odvolává na malíře porcelánu Franze Heinricha, který v roce 1896 v domě svých rodičů na místo pece na chleba instaloval muflovou pec.  Zpočátku odebíral bílé zboží od místních továren, než v roce 1901 začal vyrábět porcelán sám.

Podobně postupoval i Christoph Krautheim, který založil v roce 1884 malírnu porcelánu, v roce 1912 začala jako firma Krautheim & Adelberg s vlastní výrobou a brzy se vypracoval k Bavorskému královskému dvornímu dodavateli.

Přímo u nově zřízené železniční tratě   Hof-Aš v Selbu-Plößbergu postavil Jacob Zeidler se svými syny továrnu na porcelán Zeidler & Co. Omezení během první světové války donutila dědice k prodeji, načež továrnu v roce 1917 získal koncern Rosenthal, který se později proslavil jako značka Bahnhof Selb a dnes je z továrny sídlo Státního muzea porcelánu.

PORCELÁN VE MĚSTĚ

Porcelánový průmysl formoval hospodářský a kulturní život města po několik generací. Není tedy divu, že je možné nalézt stopy bílého zlata na každém kroku. Projděte se podél Červené stezky, kterou najdete vyznačenou na chodnících a objevíte nejen porcelánové kašny, lavičku s cibulovým vzorem a porcelánovou uličku, ale i plánek a historii města, vyobrazenou na porcelánu. O neobvyklém využití porcelánu svědčí i reliéf umělce Vasarelyho v městském bazénu a největší konvička na kávu na světě, ze které by vyteklo 60.000  šálků kávy. Konvička stojí naproti Státní odborné keramické umělecké škole. Pro skupiny nabízí turistické infocentrum 90ti minutovou prohlídku městem  porcelánu Selb. Hlouběji do okolí Vás zavede Cesta porcelánu, která Vás, buď pěšky nebo na kole zavede podél domu Hundertwasser, podél duhové fasády (Otto Piene) a Morandiniho zrcadlového domu, přes původní sídlo Philipa Rosenthala – zámek Erkersreuth až po Hohenberg nad Ohři.

PORZELLANIKON – ČISTÝ ŠARM PRŮMYSLU!

Fascinující pohledy do historie průmyslu porcelánu a do života pracovníků porcelánu nabízí Porzellanikon – Státní muzeum porcelánu, které se ve zvláštních odděleních věnuje technické keramice a historii Rosenthalského designu. V původní Rosenthalské továrně shlédnete ukázky jednotlivých kroků výroby porcelánu, jako třeba lití známé cukřenky Maria Weiß. Každou hodinu rachotí velký parní stroj a pro děti má muzejní pedagogika zajímavé nabídky.

KAŽDOROČNÍ PORCELÁNOVÉ VRCHOLENÍ

Zvlášť výjimečné kousky jsou k nalezení na největším bleším trhu porcelánu v Německu, který se každoročně koná první víkend v srpnu, u příležitosti Slavností porcelánu, které každoročně přilákají tisíce návštěvníků do Selbu. I během týdnů Bílého zlata, během kterých vystavovatelé prezentují nové trendy porcelánu a stolní dekorace v Rosenthalském divadle, Selb zdůrazňuje svou tvář  města, města porcelánu.

NÁKUP PORCELÁNU

Kdo si chce bílé zlato odvézt i domů, tomu se v Selbu nabízí nesčetně
možností. Velké značky a menší manufaktury jsou se svými podnikovými prodejnami zastoupeny v outletovém centru Factory In, v Rosenthalském outletovém centru a ve středu města.

  • nádobí na předsvatební večer* & Servis svatebního seznamu v Rosenthal Outlet Center
    Lesní zážitková stezka Kuselwusel (2,5 km), Start: Selbský háj za starým zimním stadionem
    Služba zasílání domů v Rosenthal Outlet Center
    Největší porcelánem zdobený vánoční strom v Německu | vánoční trhy během adventních víkendů | bruslení v aréně NETZSCH 

  • *předsvatební večer – k německé tradici patří uspořádání malé oslavy v předsvatební večer pro všechny známé a příbuzné, kdy každý přinese jeden či více kousků porcelánu a tento před svatebčany rozbije – dle mota:  střepy přinášejí štěstí.