PORCELÁNOVÉ VRCHOLENÍ

Ze šálků postavená pyramida, stojící před modrým domem postaveným před rokem 1723, sloužícím nejprve jako radnice a v současnosti jako Městské muzeum, připomíná porcelánovou tradici obce. V budově se nachází první celkový přehled znovuobjevených výrobků manufaktury na porcelán Reichmannsdorf, u které dlouho nebylo možné určit její původ, z důvodu chybějící firemní značky.
Podobné kousky z období kolem 19. století, z jiných výrobních míst doplňují výstavu. Muzeum vlastní skutečnou porcelánovou kuriozitu – největší sbírku slánek a pepřenek Evropy.

DALŠÍ VÝLETNÍ MÍSTA

Objevte při procházce historické stopy městečka - středověké hradby
s městskou bránou a věží, gotický farní kostel St. Johannes d. T. ze 14.
století a barokní kostel Marienkirche.

  • Zámek Reichmannsdorf, postavený Johannem Dientzenhoferem v letech 1714 až 1719, je nyní z části hotelem, v jeho okolí se nachází golfové hřiště.
  • Věděli byste, kde se nachází latinský nápis znamenající: Tento dům nesnáší neklid, miluje mír, trestá zločiny, zachovává právo a ctí laskavost?
  • Kníže-biskupská trasa | 204 km | Symbol: modrá biskupská mitra
  • Stezka jesliček zastávkami v kostelích, kapličkách, peněžních institutech, na radnici atd.