HISTORIE PORCELÁNU

V roce 1880 založilo konsorcium Rehauských obyvatel otevřenou
obchodní společnost Zeh, Scherzer & Co., která koncem 19. století
vyvážela vice než 70 procent své produkce do USA. Později podnik
vybudoval oddělení umění, soustředěné na výrobu figurek, do kterého
byli zapojeni umělci, kteří do té doby nespolupracovali s továrnami
na porcelán. V 1990 letech začala změna přesunu těžiště podniku,
od výroby porcelánu ke správě majetku.

Porcelánovou historii tvořila i firma Hertel, Jacob & Co., která existovala
v letech 1906 až 1970. Továrna v 60. letech krátce patřila firmě
Melitta, která v Rehau vyráběla porcelánové filtry na kávu a jiné.

PORCELÁN, PERLY & PLASTIKA

Město s největší průmyslovou hustotou v Bavorsku má i význačnou
kulturní stránku. Třeba muzejní komplex na Maxovo náměstí se
věnuje historii města, která byla do značné míry utvářena nejen
místními podniky na výrobu porcelán, ale i koželužským řemeslem a
perlorodkou říční. V muzeích Ašská jizba a Hranická tkalcovská jizba
je zdokumentováno kulturní dědictví Sudetských Němců. Panenky
z více než jednoho století představí připojená sbírka Panenek a
hraček.

V místě, kde Zeh, Scherzer & Co. vyráběl až do roku 1990 porcelán,
nyní vzniklo kulturní místo REHAU ART, které nechala zřídit firma
REHAU - výrobce umělé hmoty, jako komunikační centrum s vlastní
uměleckou halou. Konstruktivní umění a konkrétní poezii zažijete
v městském Domě umění, které prezentuje ročně čtyři až pět výstav
a uchovává archiv Eugena Gomringera.

  • Farní kostel v obci Pilgramsreuth, oltář & kazatelna je od Eliase Räntze
  • Koupaliště Rehau
  • Napříč starým krajem Regnitz (Cesta tří zemí) | délka: 55 km (okružní cesta)
  • Vánoční trhy na Maxovo náměstí