HISTORIE PORCELÁNU

V roce 1897 založili Christoph a Wilhelm Jaeger spolu s Fritzem Thomasem
továrnu na porcelán. Poté, co Thomas podnik opustil a založil
v roce 1903 s Paulem Ensem vlastní továrnu, fungoval podnik jako
továrna na porcelán Marktredwitz Jaeger & Co.

Firma Thomas & Ens přešla v roce 1908 pod akciovou společnost Rosenthal a patřila v roce 1922 s celkovým počtem 1000 zaměstnanců k největším továrnám Rosenthalského koncernu. Značka Thomas
je až do dnešního dne součástí společnosti Rosenthal s.r.o. Ve dvacátých letech se stala elektrokeramika v souvislosti s rozvojem rozhlasu pohonným motorem porcelánového průmyslu.
Již v roce 1917 se v Marktredwitz rozjela výroba keramické produkce
izolátorové techniky. Během světových válek vyráběly téměř všechny
továrny na porcelán izolátory, neboť si tím zajistily zásoby surovin,
především paliva. V roce 1961, po založení Technických závodů
(Technische Werke) přeorientovala společnost Rosenthal a.s. výrobu
v Marktredwitz na technickou keramiku.

V současnosti vyrábí CeramTec se sídlem v Marktredwitz výkonnostní
keramiku pro medicínu, automobilový průmysl a další oblasti užití.
Výroba užitkového a dekoračního porcelánu v Marktredwitz skončila
v roce 2002 ukončením provozu podniku Kerafina s.r.o, založeného
v roce 1971.

CHEBSKÉ (EGERLANDSKÉ) MUZEUM

V roce 1973 byl slavnostně otevřen Chebský kulturní dům, ve kterém
shlédnete dojemnou historii Chebských a jejich regionu, ze kterého
byli po roce 1945 vyhnáni. Vstupte do venkovského života, shlédněte
řemesla, průmysl a lázeňskou kulturu dávných dob, ke které patří i
Chebské porcelánové zboží, jako třeba lázeňské pohárky. Porcelánové
pohárky slouží až do dnešního dne lázeňskému pitnému režimu a
staly se, bohatě zdobenými reprezentativními objekty.

  • Auenpark – areál Krajinné výstavy
  • Přírodní koupaliště s biologickým čištěním pomocí rákosí | vodní hřiště s pirátskou vesnicí
  • Cyklostezka Wallenstein | různé trasy
  • Jesličková cesta s uměleckými hliněnými figurami