HISTORIE PORCELÁNU

Nedaleko Lichtenfelsu, v dřívější rytířské vesnici Schney najal místní
pán – hrabě Brockendorff znalce porcelánové receptury Johhanna
G. C. A. Martina ke zřízení továrny na porcelán. V roce 1782 založený
podnik se rychle rozvíjel a poté, co se obec Schney v roce 1806 stala
součástí Bavorska, vlastnil určitou dobu i pobočku v Tirschenreuthu.
Potomci zakladatele v roce 1874 prodali podnik podnikateli, pocházejícímu údajně z Durynska, v roce 1923 převzal podnik klášter Veilsdorf a ukončil v roce 1928 jeho činnost.

PORCELÁN & KOŠÍKÁŘSTVÍ

Největší známou sbírku Schneyerského porcelánu vystavuje městské
muzeum, které sídlí v jedné ze starých ředitelských vil. Muzeum se
věnuje i košíkářskému průmyslu, pro který je od počátku 19.století
obec centrem. Na každoročním Lichtenfelském košíkářském trhu
v září je možno se ponořit do světa košíkářské tradice Německého
košíkářského města – buď v místních obchodech, či na kurzech pletení košíků.

  • Proutěná turistická stezka mezi městem Lichtenfels a Německým muzeem košíkářství v Michelau (14 km | 23 zastávek)
  • Prohlídky podzemních chodeb pod starým zámkem po předchozí objednávce
  • Campingplatz Maincamping