HISTORIE PORCELÁNU

V roce 1897 založili bratři Philipp a Wilhelm Rosenthalovi, společně
s inženýrem keramiky Karlem Mariou Bauerem továrnu na porcelán
Bauer, Rosenthal & Co., která byla v roce 1901 včleněna jako filiálka
do společnosti Rosenthal a.s. a existovala až do roku 1997. Rosenthal
uskutečnil v Kronachu tvarově originální novostavbu podniku, která
navíc splňovala důležité funkce oblasti humánnosti pracovních míst.
Střecha stavby sestává ze systému šestihranných štítů, které spojené
dohromady vytvářejí plástev.

V roce 1899 přeložil Ernst Alboth malírnu porcelánu svého otce do
Kronachu. Uprostřed dvacátých let přistoupil do vedení podniku
Albothův zeť Georg Kaiser a název podniku se poté změnil na Al-Ka
Kunst (umění). V meziválečném období zaznamenal podnik prodejní
úspěchy dárkovými předměty, především rokokovými figurkami,
zdobené krajkou durynského stylu. V roce 1956 se firma Al-Ka Kunst
přesunula do Bad Staffelsteinu.

V letech 1912 až 1930 vlastnil i Míšenský podnik Stockhardt &
Schmidt-Eckert pobočku v Kronachu. Podnik vyráběl nádobí pro
domácí využití a technický porcelán.

Pro sběratele panenek je pojmem továrna na porcelán bratrů
Kühnlenz (1884 – 1930). V místech, kde se až do roku 1904 vyráběly
hlavičky pro panenky, panenky na koupání a plovoucí zvířátka, se
dnes pořádají různé akce. Průmyslovou památku pasáž Kühnlenz
naleznete mezi středem města a parkem Krajinné výstavy.

PEVNOST ROSENBERG

Nad starým městem trůní někdejší Bamberský biskupský hrad a
pozdější zemská pevnost Rosenberg, která hostí několikero muzeí,
mezi nimi i Franckou galerii a kamenické muzeum. Projděte pevnost
na vlastní pěst, získejte náhled do umění Frank a prozkoumejte během prohlídky podzemní zásobovací a dělostřelecké hradní sklepy
pozdně středověké hradby.

  • Svatba v komnatách kníže biskupa v pevnosti Rosenberg
  • Zážitkové koupaliště Crana Mare
  • Plavba na vorech na řece Rodach v obci Neuses (květen – srpen)
  • Sněhové zpravodajství: 09261/601518