HISTORIE PORCELÁNU

První úspěšný pokus vyrábět v Česku porcelán se podařil v roce 1789 ve vísce Háje (Rabensgrün), vzdálené od Horního Slavkova (Slavkovský les) jen asi 4 km. Následné založení továrny bylo již méně úspěšné, proto je továrna na porcelán v Horním Slavkově, iniciována Georgem Paulusem v roce 1792, považována za první českou porcelánku. Penzionovaný důlmistr prodal manufakturu o několik let později paní Louise Sophie Greinerové, vdově po továrníkovi s porcelánem z Gery. Po její smrti získal její zeť podíly zbývajících členů rodiny, lékař Georg Lippert, který spolu se svým spolupodílníkem Wenzlem Haasem podnik rozšířil a od roku 1808 fungoval jako Lippert & Haas. 

Po smrti Lipperta převzala rodina Haas ve druhé polovině 19. století celý podnik, od roku 1867 pod vedením Georga Haase a jeho synovce Johanna Cžjžeka. V následujících dvaceti letech se Haas & Czjzek vyvinul v největšího výrobce porcelánu v Čechách. Za dob Rakousko-uherské monarchie byl oběma majitelům udělen šlechtický titul. Firma jako první v Čechách zřídila pokladnu pro invalidy, vdovy, sirotky a penzijní pokladnu. 

Po roce 1945 byla továrna znárodněna. 

V roce 1980 se závod stal součástí Státního podniku Karlovarský porcelán. Po privatizaci v roce 1992 se výrobky opět prodávaly pod tradiční značkou. Po několika změnách majitele byla výroba v roce 2011v Horním Slavkově pozastavena. 

V roce 1901 založil Anton Waldmann továrnu na porcelán, která až do převzetí společností Sommer & Matschak v roce 1904, vyráběla jídelní soupravy a to i několik let po druhé světové válce. 

VÝLETNÍ MÍSTA

V centru města se v řadové zástavbě nachází renesanční měšťanský dům, ve kterém naleznete městské muzeum. Muzeum dokumentuje rozvoj dřívější hornické obce, ovlivněné cínovým a porcelánovým průmyslem. Zvláštností je měšťanská Černá kuchyně. 

Významnou kulturní památkou je gotický obranný kostel Sv. Jiří, který patří k největším obranným kostelům v Čechách. Na přilehlém hřbitově se nachází hroby významných občanů města. Zde například najdeme hroby zakladatelů továrny na porcelán Georga Lipperta a Wenzla Haase.

  • Rozhledna Krásno s keramickými destičkami popisu výhledu 
  • Rašeliniště Kladská – naučná stezka okolo rybníku Kladská a rašeliniště Tajga
  • Cykloportál karlovarského kraje: www.kr-karlovarsky.cz/cyklo