HISTORIE KERAMIKY

V 17. a 18. století kvetlo v Creussenu umění hrnčířství a vytepávaní, díky čemu se obec brzy proslavila svými technicky a umělecky kvalitními džbány po celém světě. Creussenská kamenina (Creußener Steinzeug)* je odbornou literaturou vyzdvihována kvůli své hnědé povrchové barvě.

V roce 1978 založil Hafner Philipp Seyffarth dnešní továrnu Seyffarth Keramik s.r.o a pokračoval tak v tradici výroby keramiky obce. Zatímco syn zakladatele se vzdal vypalování v peci a soustředil svou výrobu převážně na výrobu kachliček, začal vnuk zakladatele opět s výrobou Vreussenských džbánů. Již čtvrtá generace vedení podniku se věnuje výrobě modelům a sériím kachliček s ručně vylévanými glazurami.

*Kamenina označuje keramické hmoty třídy Sinterzeug, její střep se při pálení zahustí, příp. zaleskne nebo aglomeruje.

MUZEUM DŽBÁNŮ

Ve středu města ovlivněném středověkem, přímo u městské zdi se v bývalém katově domě, stejně tak jako v severní městské bráně, nachází muzeum džbánů, které vystavuje nejen hodnotné džbány s apoštoly, planetami, loveckým motivem a kurfiřtské džbány, ale i psací náčiní z Creussenské hlíny. Vstupte do světa hliněného zboží, kameniny a porcelánu. Archeologické nálezy, nalezené při vykopávkách v letech 1999 a 2000, jsou vystaveny v někdejší světnici vrátného města v zadní městské bráně.

Mezinárodní hrnčířský trh
Trh připomíná místní tradici keramického řemesla a probíhá každoročně druhou neděli v červenci.

  • ♥    Tematické prohlídky městem
    Prohlídka městem pro děti Zažít středověk
    Stezka Route 11 vede Lindenhardts-kým lesem kolem rybníků Bratwursteiche | ca. 9 km
    Francké Vánoce Hausflurweihnacht (vánoční stánky se nacházejí v chodbách a předsíních přilehlýc domů na náměstí). Informace: město Creußen